Do czego wykorzystuje się szlabany?

Do czego wykorzystuje się szlabany?

Szlabany to barierki ruchome, które doskonale sprawdzają się jako zabezpieczenia oddzielające przestrzeń. Dzięki nim możemy kontrolować dostęp do różnych miejsc. Są one konstrukcjami prostymi w obsłudze, które na ogół składają się z podstawy i ruchomej belki zasłaniającej przejazd. Mogą być przy tym obsługiwane ręcznie lub automatycznie, za pomocą pilota, karty zbliżeniowej czy systemu kontroli dostępu. Gdzie się je wykorzystuje? Sprawdźmy!

Szlabany – gdzie najczęściej się z nich korzysta?

Głównym zadaniem szlabanów jest usprawnienie obsługiwania ruchu w obrębie zarówno dużych, jak i małych parkingów. Pozwalają one na łatwe i szybkie przeprowadzenie kontroli pojazdów i osób wjeżdżających oraz wyjeżdżających z danych obszarów. Oprócz parkingów szlabany bywają również wykorzystywane na terenach firm i instytucji. Przykładem takiego zastosowania mogą być obiekty wojskowe, lotniska czy magazyny, gdzie kontrola ruchu jest niezbędna dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa.

Jakie są zalety montażu szlabanów?

Montaż szlabanów niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim, umożliwiają one zachowanie bezpieczeństwa i porządku na terenie, na którym są zainstalowane. Dostęp do parkingu czy innego obiektu jest ograniczony tylko dla osób uprawnionych, co znacznie zmniejsza ryzyko kradzieży czy wandalizmu. Szlabany z Olsztyna pozwalają również na sprawne zarządzanie ruchem na parkingu. Dzięki nim unikamy sytuacji, w której kierowcy blokują sobie nawzajem drogę lub zostawiają pojazdy w miejscach niedozwolonych. Ponadto ułatwiają one kontrolowanie liczby pojazdów znajdujących się na parkingu oraz szybkie sprawdzanie uprawnień kierowców do korzystania z danego miejsca.

W przypadku automatycznych szlabanów możemy również mówić o oszczędności czasu i wygodzie obsługi. Wystarczy zbliżyć kartę dostępu lub nacisnąć przycisk na pilocie, aby barierka się podniosła i umożliwiła przejazd. Brak konieczności opuszczania pojazdu, aby otworzyć szlaban ręcznie, zdecydowanie wpływa na komfort korzystania z parkingu. Warto także wspomnieć o możliwości zintegrowania szlabanów z innymi systemami zabezpieczeń, takimi jak monitoring czy system kontroli dostępu. Dzięki temu uzyskujemy kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na pełną kontrolę nad tym, kto wjeżdża na teren obiektu.