Napędy do bramBramy garażowe

Standardowym rozwiązaniem dla bram garażowych z reguły segmentowych otwieranych do góry lub na bok jest montaż automatyki pozwalającej zdalnie otworzyć bramę.

Napęd bramy garażowej montowany jest wewnątrz garażu do sufitu i połączony z bramą szyną transmisyjną w górnej części płata bramy. Automatyka garażowa zawsze ma możliwość awaryjnego rozprzęglania i obsługę ręczna bramy od wewnątrz , opcjonalnie z zewnątrz garażu.

Od strony technicznej wyboru napędu dokonuje się na podstawie ciężaru i gabarytów bramy. Od strony funkcjonalnej można kierować się wykorzystaniem jednego pilota do obsługi innych urządzeń np. bramy wjazdowej na posesję, oświetlenia etc.

Dobór automatyki

Akcesoria

Wyposażenie uzupełniające do automatu bramy garażowej to: fotokomórki jako zabezpieczenie, lampka spełniająca funkcję informacyjną i ostrzegawczą, radioodbiornik z pilotem oraz antenką zwiększająca zasięg odbiornika.

bezpieczeństwo

Załączniki

Napędy do bram garażowych i wjazdowych

Napędy bram Nice - garażowe_2017